utorok, 18. februára 2014

The beauty of imperfections...

Because sometimes we need to make changes in our lives
and we need to leave a past behind us,
I worked on my new blog in last days,
I worked on my new beginning.

From now, you can see my work and photography here:  


I´m looking forward to your visit!

Thank you for your favor and support, which I got here from you.

xoxo 


Pretože niekedy potrebujeme robiť v našich životoch zmeny a
potrebujeme zanechať minulosť,

 v posledných dňoch som preto poctivo pracovala na novom blogu,
na svojom úplne novom začiatku.

Odteraz môžete vidieť moje fotografie, prácu a články na:


Teším sa na vašu návštevu!

Ďakujem za doterajšiu priazeň a podporu.

Michaela

štvrtok, 9. januára 2014

New room / Nová izba

 I wrote in my New Year post that this year will be about a changes.

And this is the first one.

I moved my room to other one.

I took some photos, but I´m still working on it.

The walls are white now (I had creamy before) and without wallpaper.

Good for me!


V novoročnom príspevku som spomínala, že tento rok bude o zmenách.

A toto je prvá z nich.

Svoju izbu som presťahovala do inej miestnosti.

Čo-to som už nafotila, ale stále pracujem na dolaďovaní.

Steny sú teraz biele a bez tapiet.


 My new room.

Moja nová izba.Beautiful sacred hearts on my wall. 

Krásne srdiečka na mojej stene.

 
It´s not yet perfect . 
I need a time, while I tune all details.

 Ešte to nie je dokonalé.
Potrebujem viac času, kým doladím všetky detaily.
 Inspiration for this year is the Prairie style, but I need more treasures and floral patterns to my room.

Inšpiráciou pre tento rok je Prairie štýl, ale potrebujem viac pokladov a kvetinových vzorov.


I hope you liked photos of my new room.
Hugs to all!
 
PS: thanks for the comments in my last post. I appreciate them all!

Dúfam, že sa vám fotky mojej novej izby páčili.

PS: Ďakujem za všetky komentáre k poslednému príspevku, veľmi si ich vážim.

xoxo
Michaella

utorok, 7. januára 2014

My beloved kitty / Môj milovaný kocúrik

Our beautiful and beloved kitty, Garfield, left us this mornig. 
He was very ill, his diagnosis was: kidney failure.

We tried to help him, but he lost his battle finally.

I can´t believe that it really happend. My beautiful black kitty with amazing big eyes is in cat heaven now. 
My heart is broken, he left us too soon. He was only 5 years old. Still young.

I know that he is better now. But I miss him so much.

He stays in my heart forever.

My beautiful black kitty with amazing big eyes.

He brought the light to my life, when I had hard days.

I will never forget him.


Náš krásny a milovaný kocúrik, Garfield, nás dnes ráno opustil.
Bol veľmi chorý, zlyhávali mu obličky.

Snažili sme sa mu pomôcť, ale svoj boj nakoniec prehral.

Nemôžem uveriť, že sa to skutočne stalo. Môj nádherný čierny  kocúrik s úžasnými  veľkými očami je už v mačacom nebíčku.
Moje srdce je zlomené, odišiel mi príliš skoro. Mal len 5 rokov, bol to ešte mladý kocúrik.

Ja viem, že teraz mu je lepšie. Nič ho nebolí, nič ho netrápi. Ale aj tak mi veľmi chýba.

V mojom srdci zostane navždy.

Môj krásny čierny kocúrik, s úžasnými veľkými očami.

Priniesol svetlo do môjho života, keď som prežívala ťažké dni. 

Nikdy na neho nezabudnem.I love you so much, sweetie! Thank you for everything, thank you for the beautiful moments with you. You made my world better.

Ľúbim ťa macík! Ďakujem za všetko, ďakujem za všetky krásne chvíle s tebou.
Robil si môj svet lepším.

nedeľa, 5. januára 2014

New Year / Nový rok

I wish beautiful New year to all!

Christmas decorations are back in cupboard and I´m ready for the spring :)
This year will be very interesting for me. Some changes are waiting for me, but it´s too soon talk about it. I hope that this year will be better...


Prajem všetkým krásny Nový rok!

Vianočné dekorácie sú späť v skrini a ja som pripravená na jar :)
Tento rok bude pre mňa veľmi zaujímavý. Čaká ma zopár zmien, no zatiaľ je ešte príliš skoro o tom hovoriť. Dúfam, že tento rok bude lepší...The weather is sad, but I wanted to take some photos... I bought beautiful roses for the weekend.

Počasie je síce smutné, ale chce som nafotiť aspoň niečo... Kúpila som si krásne ruže, bola by škoda, nedať im priestor.


RA Couture Prairie is my inspiration for 2014. Floral patterns, old vintage wallpapers, perfect old furniture, beautiful china and treasure hunting...This is what I want achieve this year.

My next inspirations for this year is Tausha´s blog.


RA Couture Prairie je mojou inšpiráciou pre rok 2014. Kvetinové vzory, staré tapety, dokonalý starý nábytok, krásny porcelán a lovenie pokladov. To je to, čo chcem dosiahnuť tento rok.

Ďalšou obrovskou inšpiráciou je pre mňa blog Simple Me.I found new place for my lamp.

Našla som aj nové miesto pre moju lampu.


My photos in magazine about housing. It´s beautiful have my own photos in magazine.
It´s my dream!

Moje fotky v časopise o bývaní. Je krásne mať svoje vlastné fotky v časopise. 
Je to môj sen!

That´s all!
 I hope you liked today photos.
Thanks for all your beautiful comments and visits.

Have a beatiful week!

To je všetko!
Dúfam, že sa vám dnešné fotky páčili.
Ďakujem za vaše milé komentáre a návštevy.

Prajem vám krásny týždeň!

xoxo 
Michaela

PS: Please, think of my sweet kitty, Garfield. He is sick and it looks badly. I hope that he will better soon. I´m so sad and scared :( I need my beautiful black kitty.


PS: Prosím, myslite na moje zlatíčko, Garfielda. Je chorý a zdá sa, že je to vážne. Pevne dúfam, že sa jeho stav zlepší a čoskoro na nás opäť bude pozerať svojimi krásnymi veľkými očkami.

nedeľa, 22. decembra 2013

Merry Christmas to all!!

Hello my friends!

I´m back :)
Christmas are coming and we can´t stop them. Smell of cookies is in the air, christmas balls are sparkling on the tree and our kitties and dogs are eagerly waiting what they find under tree.

But this winter is totally sad, days are rainy and I don´t have a good light for the photoshoot. It doesn´t looks like a time for Christmas holidays.

I´ll believe that Christmas are really here, when the Christmas dinner will be on the table and TV will play the old fairytales.

What´s your Christmas? Are you ready for them?

Ahoj priatelia!

Som späť :)
Vianoce sa blížia a my ich už nemôžeme zastaviť. Vôňa čerstvých koláčikov sa šíri vzduchom, na stromčeku sa ligotajú gule a naše mačičky a psíky netrpezlivo čakajú, aké maškrty zas dostanú.

Ale táto zima je neskutočne smutná, dni sú daždivé a ja nemám dobré svetlo na fotenie. Vôbec to vonku nevyzerá ako čas na sviatky. Stále mám pocit, že čas je akosi pomýlený a ešte stále je jeseň.

Tomu, že Štedrý deň už nastal, ma presvedčí asi až vôňa maminkinej fantastickej kapustnice, ktorú mám tak rada, množstvo koláčikov na stole a Tři oříšky pro Popelku v televízii :)

Ako to prežívate vy? Tiež máte pocit, že tento rok sú Vianoce akési pomýlené? I´m glad that I found white Christmas tree and some old ornaments in bazaar. This weekend I bought the big ones (big blue on photo). It wasn´t easy.

Som veľmi rada, že sa mi podarilo nájsť biely stromček a zopár starých ozdôb v bazári. Tento víkend sa mi podarilo kúpiť zopár veľkých ( veľká modrá dole). Nebolo to vôbec jednuché.


I found this lovely vintage creamer in bazaar too.

V bazári som našla aj túto krásnu vintage mliečenku.
I finally found this big silver heart in our stores.

Konečne som u nás našla aj veľké strieborné srdce, ktoré som zháňala už od minulých Vianoc.


Some photos from our hall...

Zopár fotiek z našej chodby...

 


 


PS: It´s nice to inspire other people. But it´s different to by inspired by somebody and copy somebody. I don´t like people who copy other and lie about it. It´s not cool!

Blogger world is not a space for the wars between people. So, be yourself!

PS: Je pekné inšpirovať ostatných ľudí. Ale je rozdieľ medzi byť inšpirovaný niekým a kopírovať niekoho. Nemám rada ľudí, ktorí kopírujú a ešte aj klamú. To sa nepatrí!

Blogový svet nie je miesto pre vojny medzi ľuďmi. Tak buď sám sebou!That is all from me, my dear friends!
 I wish Merry Christmas and beautiful holidays to all!!!

Toto je odo mňa všetko, drahý priatelia!
Prajem Vám všetkým šťastné a veselé Vianoce v kruhu vašich blízkych,
v zdraví a v pohode!!!

xoxo
Michaella